Schrijfproces begeleiden

Hoe bewerkt u uw feitenmateriaal tot een goed lopend verhaal met conclusies en aanbevelingen waarmee uw doelgroep uit de voeten kan? Ik heb een methode ontwikkeld om opstellers van onderzoeksteksten te begeleiden bij deze lastige stap in het schrijfproces. In één of twee sessies lukt het doorgaans om te komen tot een redeneerlijn die is afgestemd op de boodschap die u wilt overbrengen. Die boodschap zit dan als een rode draad in het verhaal gevlochten.