Over Tekstkantoor Van As

Tekstkantoor Van As is een tekstbureau dat zich speciaal richt op onderzoeks­instellingen en overheids­organisaties zoals lokale reken­kamers, adviesraden, ministeries, gemeenten en provincies. Eigenaar is Saskia van As (1962).

Ik ben van huis uit taalkundige. Sinds 1994 werk ik als wetenschappelijk redacteur, tekstschrijver en schrijfcoach. Lange tijd deed ik dat in dienst­verband, onder meer bij het verkeersveiligheidsinstituut SWOV, de Algemene Rekenkamer en de Gezondheidsraad. Inmiddels werk ik vooral vanuit mijn eigen tekstkantoor, standplaats Amsterdam.

Mijn specialisme

Ik ben gespecialiseerd in het bewerken en (her)schrijven van wat je ‘kantoorteksten’ zou kunnen noemen. Denk bijvoorbeeld aan:
onderzoeks- en adviesrapporten;
evaluatiestudies;
beleidsnota’s;
jaarverslagen;
handreikingen.

Vaak verzorg ik ook begeleidende producten, zoals:
management summaries en publiekssamenvattingen;
factsheets;
achtergronddocumenten;
literatuurlijsten;
enquêteformulieren.

En uiteraard kunt u bij mij terecht voor het schrijven of redigeren van persberichten en aanbiedings­brieven.

Mijn missie

Ik zie het als mijn missie om ervoor te zorgen dat de rapporten en studies die mijn tekstkantoor verlaten alle benodigde informatie bevatten en goed in elkaar zitten. Veel van deze teksten gaan over maatschappelijk relevante kwesties. Of er op sommige terreinen niet te veel wordt bezuinigd bijvoorbeeld, wat we moeten doen om gezond te blijven, of hoe het ervoor staat met onze kustwering. Er staat informatie in op basis waarvan onze volksvertegen­woordigers en bestuurders belangrijke besluiten nemen.
Zulke teksten moeten wat mij betreft onberispelijk zijn: helder geformuleerd, logisch opgebouwd, niet te kort en niet te lang, met duidelijke conclusies en aanbevelingen. Ze moeten voorzien zijn van sprekende voorbeelden en goed beeld­materiaal. Niet onbelangrijk is ook dat de boodschap als een rode draad door de tekst loopt, zodat het betoog gemakkelijk is te volgen en de lezer overtuigt.
Al deze dingen voor elkaar krijgen, in samenspraak met de auteurs/onderzoekers, is vaak geen gemakkelijke klus. Maar wel een erg leuke.