Opdrachtgevers

Tot mijn opdrachtgevers behoorden de afgelopen jaren:

 • Algemene Rekenkamer
 • Aspectief Training & Ontwikkeling
 • College van Rijksadviseurs
 • Hogeschool Rotterdam
 • Nationaal Groenfonds
 • Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 • Raad voor de rechtspraak
 • Rekenkamercommissie Dordrecht
 • Rekenkamercommissie Hoorn
 • Rekenkamer Lelystad
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)