Opdrachtgevers

Tot mijn opdrachtgevers behoorden de afgelopen jaren:

  • Algemene Rekenkamer
  • Aspectief Training & Ontwikkeling
  • College van Rijksadviseurs
  • Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
  • Raad voor de rechtspraak
  • Rekenkamercommissie Dordrecht
  • Rekenkamer Lelystad
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)