Inhoudelijke redactie

Is uw tekst in concept klaar maar ‘loopt hij nog niet lekker’, dan kan ik hem grondig voor u redigeren. Waar het betoog te gedetailleerd is maak ik het bondiger, zonder dat belangrijke informatie verloren gaat. Waar de tekst niet (helemaal) duidelijk is verhelp ik dit. Ambtelijk taalgebruik vervang ik door toegankelijk Nederlands. Als er ergens informatie ontbreekt doe ik suggesties voor inhoudelijke aanvullingen. Ook voorzie ik de tekst van de juiste koppen en tussenkoppen. Verder zorg ik ervoor dat alle zinnen correct en begrijpelijk zijn geformuleerd en dat de alinea’s logisch op elkaar aansluiten.