(Her)schrijven

Als u uw onderzoeksbevindingen gereed hebt kan ik voor u de vertaalslag maken naar een goed gestructureerd rapport. Ik herschrijf uw basistekst dan tot het gewenste verhaal met de gewenste omvang, uiteraard in een onberispelijke stijl en met de door u beoogde ‘tone of voice’. Bij deze werkwijze is een goede briefing vooraf en regelmatige tussentijdse afstemming met u als opdrachtgever (c.q. uw team van onderzoekers) cruciaal.